Skip to main content

Belgian Red Courts Project - Hannah Arendt Instituut

  • June 14, 2021

Sport heeft een verbindende kracht. Dat idee staat centraal in het Belgian Red Courts programma van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Het project heeft als doel om sociale verbinding te verbeteren rond vernieuwde voetbalpleintjes over heel België. Het Hannah Arendt Instituut zorgt daarbij voor een wetenschappelijk kader en ondersteuning bij de vorming van de coaches die de buurtwerking invulling geven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Younis Kamil, PhD student aan de onderzoeksgroep Sport & Society, onder begeleiding van prof. Marc Theeboom als promotor. 

"In het geplande onderzoek zal worden nagegaan of het georganiseerde voetbal een maatschappelijke verantwoordelijkheid kan opnemen door methodes aan te reiken die een effect kunnen hebben op het vlak van sociale integratie en het voorkomen van radicalisering."

Wat onderzoeken we juist?

Dit onderzoek focust op de verbindingskracht van het voetbal in (kwetsbare) buurten. Hoe kan het georganiseerde voetbal de radicalisering van jongeren voorkomen? Daarbij onderstrepen we het belang van het integratie model van het georganiseerde voetbal. Hoe kan het georganiseerde voetbal een inspiratie-model van sociale integratie vormen voor een diverse samenleving? Tenslotte willen we met dit onderzoek ook aangeven dat het georganiseerde voetbal de sociale vaardigheden van jongeren in kwetsbare buurten kan stimuleren. Hoe kan het georganiseerde voetbal een geschikt instrument zijn om sociale participatie te bevorderen?

Hoe doen we dit?

Het onderzoek combineert verschillende methodes: (1) Literatuuronderzoek met een overzicht van relevante studies en onderzoekt welke methode gehanteerd kan worden in het Red Courts project. (2) Observaties, enquêtes en interviews tijdens de implementaties van het programma waarbij de initiële methode verfijnd wordt via monitoring en evaluatie.(3) Impactanalyse onderzoekt de efficiëntie van de aanpak op verschillende domeinen.

Wat met de resultaten?

(1) Het aanleveren van een model dat in de praktijk kan worden gebracht bij een selectie van 10 Belgian Red Courts. (2) De resultaten van het literatuuronderzoek zullen gebruikt worden om een handleiding te ontwikkelen voor de opleiding van ‘Belgian Red Coaches’. In totaal zullen er 20 jongeren worden opgeleid in België en 40 in andere EU-lidstaten. (3) Praktische uitvoering van het project en een bijbehorende impactanalyse. Monitoring en ondersteuning bij de uitvoering van het model moeten de kansen op succes verhogen.