Skip to main content

Belang van sportclubs in de sportieve ontwikkeling van jeugd

  • September 1, 2021

Dra. Margot Ricour voert onderzoek naar de kwaliteit van jeugdsport onder begeleiding van prof. dr. Veerle De Bosscher binnen het Onderzoeksplatform Sport. 

Jongeren en kinderen zo vroeg mogelijk in contact laten komen met de sportclub heeft een positief effect zowel op fysiek, sociaal, intellectueel als psychologisch vlak. Daarom moeten sportclubs er naar streven om dit potentieel volledig te benutten en een optimaal klimaat te creëren voor kinderen en jongeren, waarbij negatieve gevolgen geminimaliseerd worden. Dit is geen simpele opgave en er moet een goed doordacht beleid ten grondslag liggen om dit te kunnen bereiken. Idealiter zouden de huidige wetenschappelijke inzichten moeten verwerkt worden in het te voeren beleid, zodat we kunnen groeien naar een doelgericht sportbeleid, en bij uitbreiding naar een fysiek actieve jeugd.

In het document hieronder wordt het belang van sportparticipatie bij jongeren visueel weergegeven. 

pdf fileBelang van sportclubs in de sportieve ontwikkeling van jeugd (343 KB)