Skip to main content

VUB onderzoekt maatschappelijke waarde Paralympische Spelen

  • September 8, 2021

Belg ontzettend trots en gelukkig met paralympische medailles en vindt paralympiërs rolmodellen voor iedereen

De Belgische bevolking vindt dat de Paralympische Spelen/prestaties belangrijk zijn en dat deze zeker in de aandacht mogen komen. De Belgen beschouwen de Paralympische atleten als rolmodellen voor jongeren met een beperking (86%) en vinden dat zij actief moeten worden ingezet om G-sport te promoten (79%). De specifieke cijfers voor Belgen met een fysieke beperking bevestigen deze stellingen. Verder vindt de Belg ook dat deze atleten zorgen voor de inclusie van mensen met een beperking in onze maatschappij (82%). De goede Paralympische prestaties leiden, net zoals goede prestaties op de Olympische Spelen, tot trots en geluk bij de Belgische bevolking (respectievelijk 77% en 70%). 

Wat het budget betreft: Vlaanderen geeft 4% van het totale topsportbudget aan Paralympische Sporten. Dat is absoluut en relatief gezien laag in vergelijking met sommige andere landen. Het budget van Wallonië is niet gekend.

Prof. Veerle De Bosscher: Om dit in Parijs 2024 te kunnen evenaren of overtreffen zijn meer middelen nodig voor de ondersteuning van Paralympische atleten en hun entourage. Wanneer het budget beperkt is, dienen vaak harde keuzes gemaakt te worden, in de selectie van sporten en atleten. Vlaanderen zit op een toppunt van prestaties, zowel in Olympische als Paralympische sporten en doet veel met weinig middelen, in vergelijking met andere landen. Willen we de ambities nog hoger leggen? Ja, dat moet, dat kan. Nederland wil sinds 2006 tot de top 10 van de wereld behoren en overtrof zich in Tokyo met hun beste prestaties ooit: vijfde in Paralympische spelen (59 medailles) en zevende op de Olympische spelen (36 medailles). Daaraan ligt een lange termijn planning ten grondslag, duidelijke prioriteiten, een heel efficiënt beleid en engagement van partners van lokale en nationale overheden, media en bedrijfsleven. Ook Vlaanderen heeft de voorbije jaren grote sprongen gemaakt in de strategische aanpak van topsportbeleid: we doen veel met weinig middelen. Als de maatschappelijke waarde van topsport hoog is volgens de Vlaming moeten we durven verder investeren. Omdat topsport verbindt, inspireert, identificeert het mensen trots en gelukkig maakt.”

Lees meer over het onderzoek en de resultaten op VUB Today.