Skip to main content

Post viraal naar het nieuwe normaal

  • June 30, 2020

De coronacrisis had een bijzonder grote impact op onze samenleving. Maar in welke mate zal onze maatschappij ook voorgoed veranderen door COVID-19? Welke zijn de korte- en langetermijneffecten op socio-economisch en politiek vlak, op het gebied van volksgezondheid, kansarmoede, onderwijs, digitalisering, mobiliteit en sport? Dat laatste thema is de focus van de onderzoeksgroep SASO. Er werden door SASO-onderzoekers twee hoofdstukken geschreven:

"Sport(clubs) in het nieuwe normaal: Aanjager voor de herstart van het sociaal-maatschappelijk leven" en "Nationaal geluk onder druk: Herstart de topsport!"

Zo reflecteerden we bijvoorbeeld op de impact van COVID-19 op de topsport. Als de afleiding die topsport biedt, wegvalt, valt een belangrijke uitlaatklep weg voor velen die topsport volgen en waarvoor geldt dat topsport trots en gelukkig maakt. Gevolg? Onder andere een vergrote kans op maatschappelijke onrust. 

Het e-book ‘Post viraal naar een nieuw normaal’ met input van 61 VUB-wetenschappers, onder redactie van professor Malaika Brengman, kan je gratis downloaden via: https://www.vub.be/denktank-poincare#post-viraal-naar-een-nieuw-normaal