Skip to main content

Molde Exchange 2022 - docentenmobiliteit

  • October 28, 2022

Molde University College uit Noorwegen was samen met de onderzoeksgroep SASO betrokken bij het GETZ (Gender Equality for Generation Z) project. Ook na afloop van het project blijven we nauw samenwerken met de internationale collega’s uit Noorwegen.

Molde University College heeft een sportmanagement programma op het bachelor- en masterniveau, en is een partner van onze faculteit voor het promoten van uitwisseling voor studenten.

In mei 2022 hadden we in het kader van deze internationale samenwerking Solveig Straume en Oscar Solones te gast op de VUB. In september 2022 reisden Hebe Schaillée en Inge Derom naar Noorwegen om onze faculteit en onderzoeksgroep SASO voor te stellen, en de internationale samenwerking verder te faciliteren.

Naast de ontmoeting van de Noorse collega's, was er ook interactie met studenten. Deze interactie gebeurde via overleg i.f.v. hun onderzoeksopzet voor de masterproef en via een gastles over sport en inclusie. I.s.m. met Molde University College wordt er een project opgezet i.f.v. virtuele exchange voor het opleidingsonderdeel sportsociologie.  

Molde1