Skip to main content

BXL Living Vechtsportlab

  • January 23, 2020

Vechtsport als emancipatorisch middel voor Brusselse kwetsbare jongeren, dat is het idee achter een nieuw VUB-project binnen het Algemeen Strategisch Plan (ASP2030). Via het BXL Living Vechtsportlab zullen VUB-onderzoekers en -studenten inzichten krijgen in Brusselse praktijkcontexten en – omgekeerd – zullen zij de verworven kennis ter ondersteuning van bestaande praktijken wetenschappelijk valoriseren.

Het lab biedt een unieke kans om Community Engaged Research and Learning (CERL) te organiseren binnen diverse disciplines, zoals sport- en bewegingswetenschappen, educatiewetenschappen en criminologische wetenschappen. Zo kan de VUB verantwoordelijkheid nemen tegenover de gemeenschap en de verbondenheid met Brussel versterken.

Het project moet er uiteindelijk mee voor zorgen dat jongeren optimaal worden begeleid binnen sociale (vechtsport)praktijken. De maatschappelijk kwetsbare situatie waarin de meeste jongeren zich bevinden, maakt de noodzaak groot om hen op een systematische en effectieve manier te begeleiden. Bestaande trajecten in binnen- en buitenland leren dat actieve betrokkenheid van de jongeren de beste kansen biedt op succesvolle uitkomsten. Daarnaast telt ook de inter- en transdisciplinaire aanpak. 

SASO collega's Marc Theeboom en Hebe Schaillée zullen dit project coördineren en managen.