Skip to main content

Beleidsfocus jeugdsport: onderzoek van dra. Margot Ricour binnen OPS

  • June 9, 2020

VUB leidt het onderzoek binnen OPS (Onderzoeksplatform Sport) naar de effecten van de beleidsfocus jeugdsport. Het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties laat Vlaamse sportfederaties toe om, naast hun basissubsidie, subsidies te verkrijgen voor beleidsfocussen. Het doel van de beleidsfocus jeugdsport bestaat erin het jeugdsportaanbod in de sportclubs kwalitatief te verbeteren en de jeugdsportparticipatie te verhogen. 

In een eerste fase werd onderzocht hoe de Vlaamse sportfederaties het jeugdsportbeleid momenteel invullen. Met andere woorden, op welke manier federaties initiatieven nemen om de kwaliteit van de jeugdwerking in hun sportclubs te optimaliseren en de jeugdsportparticipatie te verhogen. Hiervoor werden de initiatieven van 41 federaties met een gesubsidieerd jeugdsportproject in 2020 onderzocht. De resultaten van deze exploratieve fase kan je hieronder raadplegen. 

pdf fileSporttakoverstijgende logische map (166 KB)

pdf fileMapping kwaliteit en kwantiteit jeugdsport Vlaamse federaties (infographic) (755 KB)